Home  >  Doe-het-zelf  >  Doe-het-zelf fiches  >  Bouw  >  Een hellend dak isoleren
Bewaar in "Mijn Hubo"

Een hellend dak isoleren 

In samenwerking met: Rockwool

Inleiding

Controleer vooraf of uw onderdak dampdoorlatend is, d.w.z. dat uw dak moet kunnen “ademen”. Dit is het geval als uw onderdak bestaat uit vezelcementplaten of gemicroperforeerde folie. De bedoeling hiervan is om eventueel vocht tussen de isolatie en het onderdak naar buiten te laten ontsnappen.

Isolatiepremies

Om aanspraak te maken op isolatiepremies van de overheid, moet uw isolatie minstens een R-waarde (=isolatiewaarde) hebben van 3. Dit komt overeen met 12cm minerale isolatiewol.

Keperdiepte verhogen

Indien u 12cm isolatiewol wil plaatsen, zal het soms nodig zijn om meer keperdiepte te creëren om plaats te maken voor deze dikkere isolatie.  

Hellend dak isoleren - keperdiepte verhogen 

Methode 1

Schroef op de bestaande keper nog een extra keper om de gewenste diepte te bereiken.

Zo verhoogt u de keperdiepte en versterkt u tegelijkertijd de (oude) dakstructuur. Indien u werkt met een tweede laag gekruist op de eerste zal u de dakstructuur daarentegen extra belasten vermits het eigenlijk gewicht dan aan de bestaande dakstructuur hangt.

 

Hellend dak isoleren - keperdiepte verhogen 

Methode 2

Indien u vertrekt van een blanco onderdak met enkel gordingbalken, kan u zelf onderverdelingen maken met planken op de gewenste breedte en hoogte d.m.v. gegalvaniseerde hoekbeugels.  

 

Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Wanneer de afstand tussen de kepers 35cm, 45cm of 60cm, maakt u gebruik van spijkerflensdenkens (standaardbreedte van 35cm, 45cm of 60cm).  

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Verwijder de verpakking en wikkel de rol af tot de gewenste lengte. Spijkerflensdekens kan u makkelijk snijden met behulp van een scherp afbreekmes en een stevige (metalen) lat.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Vul de ruimte tussen de horizontale gordingbalk en het onderdak op met op maat gesneden repen, zodat er hier later geen onderbrekingen ontstaan.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Snijd, met een scherp afbreekmes, een strook af die juist past tussen twee horizontale gordingbalken.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Plaats de strook tussen de kepers, goed aangesloten tot tegen het onderdak. Laat liefst geen ruimte tussen het onderdak en de isolatie. Dit is verloren ruimte die beter kan opgevuld worden door dikkere isolatie te plaatsen.

Ventilatie is niet nodig aangezien onder het onderdak geen vochtophoping mag voorkomen en isoleren immers gebaseerd is op stilstaande lucht.

Indien de keperafstand enkele centimeters smaller is dan de strook kan deze nog mooi geplaatst worden zonder te proppen. Wanneer de strook te los zit tussen de kepers verliest men isolatierendement.

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Niet, elke 10cm, de spijkerflenzen op de smalle voorkant van de kepers, zodanig dat aangrenzende flenzen elkaar raken of overlappen.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

U kan het isolatiewerk beginnen of eindigen met de zijkanten tegen de muren. Hiervoor zal u in vele gevallen een passtrook moeten snijden. Neem hiervoor enkele centimeters meer zodat u ze lichtjes ertussen kan klemmen.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Meet de nodige breedte van de passtrook.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Snijd de passtrook overlangs. Hierbij kan u dikwijls beide helften gebruiken voor twee passtroken.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Plaats de passtrook, waarbij u één kant kan nieten op de keper en de andere kant enkel klemt of vastplakt aan de muur. Dit kan met goed klevende ( dampdichte = plastic) plakband, waarmee u ook de naden afplakt, met een dubbelzijdige plakband in het geval dat men niet op een gepleisterde ondergrond kleeft.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Plak de naden van aangrenzende of overlappende flenzen dicht met aluminiumtape of andere dampdichte plastic tape. Zo maakt u het aluminium scherm volledig dampdicht, wat condensatiegevaar voorkomt tussen de isolatie en het onderdak.
Het is dus zeer belangrijk dat u nooit uw dampscherm perforeert!

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Niet ook de gordingbalk in met folie. Zo verhoogt u de dampdichtheid maar ook de luchtdichtheid van uw geïsoleerde dak, wat het isolatierendement nog verhoogt.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Plak als afwerking ook de folie van de ingepakte gordingbalk vast aan het aluminiumscherm om alles goed lucht- en dampdicht te maken.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Plaats dunne latten op de kepers om er achteraf uw gipsplaten op te bevestigen. Hierbij blijft een deel van de gordingbalk achteraf nog zichtbaar en moet deze ook bekleed worden met gipsplaten of houten planken.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren tussen kepers met regelmatige afstanden

Indien u niet wilt dat de gordingbalk achteraf nog zichtbaar blijft, gebruikt u dikkere balkjes om tot hetzelfde niveau te komen als de gordingbalk. Het voordeel hiervan is dat het plaatsen van de afwerkingslaag minder omslachtig wordt.

Ook ontstaat dan een leidingspouw tussen dampscherm en afwerkingslaag die breed genoeg is om bedrading door te voeren om bijvoorbeeld inbouwspots in te werken.

Foute plaatsing

Hellend dak isoleren - Foute plaatsing

Dit is een voorbeeld van een onjuiste plaatsing, waarbij thermische lekken ontstaan.
Ook ontstaat hier condensatiegevaar.

Wanneer de warme lucht, met daarin ook waterdamp, door openingen in het dampscherm passeert, komt dit in aanraking met koude luchtlagen van buiten en kan zo condens veroorzaken tussen het onderdak en de isolatie.

Hellend dak isoleren - Foute plaatsing

Dit is ook een foute plaatsing.
Naden van aangrenzende isolatiestroken dienen goed afgeplakt te worden.

Ook het indrukken van isolatie is te vermijden, want de isolatiewaarde van het product wordt bepaald door de dikte van de wol.

 

Isoleren tussen kepers met onregelmatige afstanden

Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat

Hierbij kan u geen gebruik maken van spijkerflensdekens met standaardafmetingen. Gebruik hier daarom isolatieplaten die reeds diagonaal zijn doorgesneden (= 2 driehoekige panelen).

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat

U bekijkt eerst hoe u met het diagonaal verschuiven van de driehoeken de gewenste breedte kan bekomen en aanpassen aan elke keperafstand.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat

Indien de panelen moeilijk achter de horizontale gording door te schuiven zijn kan u eerst passtukken snijden om de ruimte achter de gordingbalk op te vullen.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat

Meet de afstand tussen de kepers. Doe dit telkens opnieuw, want de afstand bij oude daken is soms zeer onregelmatig.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat

Verschuif de driehoekige panelen tot u de gemeten afstand bekomt.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat

Snijd met een scherp broodmes, met gegolfde karteling de uitstekende punten af.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat

Plaats de eerste driehoek tussen de kepers.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat

Plaats vervolgens de tweede driehoek omgekeerd boven de eerste.

 

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatieplaat

Druk de twee driehoeken tegen elkaar zodat deze geklemd blijven zitten tussen de kepers.

 

Isoleren met op maat versnijdbare isolatierol

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatierol

Wanneer u de isolatierol een stuk uitrolt, zal deze een half-harde plaatvorm aannemen. Zo kan u de isolatie gemakkelijk en snel op maat snijden met een minimum aan snij-afval.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatierol

U zorgt ook hier dat de ruimte achter de gording mooi opgevuld is met passtroken die u op maat afsnijdt. Daarna meet u de afstand tussen het verticale houtwerk.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatierol

Hierna meet u een strook af die ongeveer één centimeter breder is dan de gemeten tussenafstand.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatierol

Snijd met een scherp broodmes met gegolfde karteling de strook af met behulp van een rechte lat.

 

Hellend dak isoleren - Isoleren met op maat versnijdbare isolatierol

Plaats de afgesneden strook tussen het houtwerk. Doordat deze iets breder gesneden is, blijft deze op zijn plaats geklemd.

 

Extra isoleren tussen de gordingen in een continue laag

Extra isoleren met een isolatieplaat of op maat versnijdbare isolatierol

Het is hier de bedoeling om in een tweede laag een continue isolatie aan te brengen tussen de gordingen. Hoe u de eerste laag tussen de kepers opvult, werd reeds uitgelegd in het hoofdstuk:”Isoleren tussen de kepers met onregelmatige keperafstanden”.

Hellend dak isoleren in een continue laag

U maakt een “traliewerk” met balkjes tussen de gordingen met behulp van metalen hoekbeugels. Doe dit met een afstand van ongeveer 30 à 40cm.

Zorg ervoor dat dit gelijk komt met de voorkant van de gording en ook allemaal mooi in één vlak liggen. Zo zullen de gipsplaten, die u er achteraf haaks opvijst, een mooi vlak vormen.

Hellend dak isoleren in een continue laag

In een tweede stap schuift u, achter dit “traliewerk”, de isolatie in een continue laag. De ruimte achter het “traliewerk” moet volledig opgevuld worden.

Houdt hier dus rekening mee bij het kiezen van de dikte van de balkjes. Zorg ervoor dat elke isolatieplaat zeker door twee balkjes gedragen wordt.

Hellend dak isoleren in een continue laag

Snijdt waar nodig de isolatie op maat om zo een goed gesloten geheel te vormen zonder spleten. Op deze manier is er een continue isolatielaag gevormd die niet onderbroken is. Dit verhoogt het isolatierendement.

In een laatste stap mag u zeker niet vergeten om een dampscherm aan te brengen, zoals hierna wordt beschreven.

Plaatsen van een dampscherm

Hellend dak isoleren - Plaatsen van een dampscherm

Aangezien er geen dampscherm aanwezig is, moet na het plaatsen van de isolatie nog een dampdichte PE-folie van 0,2mm dik geplaatst worden.

 

Hellend dak isoleren - Plaatsen van een dampscherm

Niet dit dampscherm op de kepers.

 

Hellend dak isoleren - Plaatsen van een dampscherm

Zorg ervoor dat verschillende folies elkaar ongeveer 10cm overlappen en dat ook de naad goed afgeplakt wordt om dampdichtheid en luchtdichteid te bekomen. Dit om het isolatierendement te bevorderen.

Vermijd hier dus ook om het dampscherm te perforeren!

Hellend dak isoleren - Plaatsen van een dampscherm

Plaats latten haaks op de kepers. Indien u bekabeling en inbouwspots wil voorzien, zorgt u best voor voldoende ruimte tussen het dampscherm en de afwerkingslaag om doorbranden te voorkomen.

 

Hellend dak isoleren - Afwerking

Bevestig de afwerkingslaag op het lattenwerk.

 

Materiaallijst

Materiaal

 • Isolatiemateriaal
 • Nieten
 • Schroeven
 • Houten latten
 • Plastic plakband of aluminiumtape
 • Eventueel dampscherm (PE-folie van 0,2 mm dik)

Gereedschap

 • Scherp afbreekmes of scherp broodmes
 • Rechte (ijzeren) lat (ongeveer 1m)
 • Hamer
 • Plooimeter of rolmeter
 • Snoerloos schroefmachine
 • Nietmachine