Home  >  Doe-het-zelf  >  Doe-het-zelf fiches  >  Elektriciteit  >  Een rookmelder plaatsen
Bewaar in "Mijn Hubo"

Rookmelder plaatsen

In samenwerking met: First Alert

Waarom een rookmelder installeren?

Sinds 1 januari 2013 is in Vlaanderen de installatie van rookmelders in huurwoningen verplicht. De plaatsing van rookmelders in nieuwbouwwoningen en woningrenovaties was al langer verplicht.

Aan de verplichting voor rookmelders in huurwoningen zijn enkele regels verbonden.

  • De rookmelder moet geïnstalleerd worden in alle huurwoningen waarvoor een nieuw contract wordt afgesloten na 1 januari 2013. 
  • De rookmelder moet een ‘optische rookmelder’ zijn, die voldoet aan de norm NBN EN 14604.

Dit decreet is uitsluitend van toepassing in Vlaanderen.

De rookmelder ontsteekt een alarm van 85dB van zodra hij rook detecteert. U heeft 4 keer meer kans om een brand te overleven, indien u thuis rookmelders heeft geïnstalleerd (en correct onderhouden).

Rook doodt: rook is donker, snel, giftig en heet. 2/3 van de personen die overlijden in een brand, sterven door verstikking in hun bed.

Er bestaan ook rookmelders die op batterijen werken: zeer handig in gebruik en gemakkelijk te installeren.

Brussels Hoofdstedelijk gewest
Ministerieel besluit van dit gewest 15/04/2004 – Verplicht in huurwoning 

Voorbereiding

Geschikte locatie van het alarm

Op het schema vindt u de meest geschikte locaties van de rookmelders, met name de slaapkamers en de woonkamer.

Een rookmelder plaatsen - Geschikte locatie van het alarm

Op het volgende schema ziet u de meest geschikte plaats binnen de gekozen ruimte voor de installatie van de rookmelder.

Een rookmelder plaatsen - Geschikte locatie van het alarm

De rookmelder plaatsen

Een rookmelder plaatsen - Het plafond markeren

Markeer op het plafond de schroefgaten door middel van de montageplaat om zo de juiste boorpunten aan te duiden.

Een rookmelder plaatsen - Boren

Boor de schroefgaten met een boormachine op de markeringen die u zojuist op het plafond heeft aangebracht.
Breng in de boorgaten pluggen aan waar u vervolgens de montageplaat van de rookmelder zal vastschroeven.

Een rookmelder plaatsen - Montageplaat bevestigen

Bevestig vervolgens de montageplaat met de bijgeleverde schroeven op het plafond.

Een rookmelder plaatsen - Batterij plaatsen

Plaats de batterij in de houder van de melder.

Een rookmelder plaatsen - Melder bevestigen

Bevestig de melder op de montageplaat en zorg ervoor dat deze goed vastzit.

Een rookmelder plaatsen - Testknop

Test uiteindelijk de melder met de testknop.

Onderhoud van de rookmelder

Wekelijks onderhoud

Rookmelder plaatsen - wekelijks onderhoud

Test de melder minstens eenmaal per week.

Als de test niet goed verloopt:

  • Controleer of er een nieuwe batterij in zit
  • Zorg ervoor dat de melder schoon en stofvrij is
  • Installeer een nieuwe batterij (zoals vermeld in de handleiding) en voer de test opnieuw uit

Maandelijks onderhoud

Rookmelder plaatsen - maandelijks onderhoud

Stofzuig voorzichtig de buitenkant van de rookmelder met het zachte borstelhulpstuk van de stofzuiger. Test vervolgens de rookmelder.

Rookmelder plaatsen - maandelijks onderhoud

Maak de rookmelder minstens één maal per maand schoon en gebruik nooit water, schoonmaak- of oplosmiddelen omdat deze de melder kunnen beschadigen. Test vervolgens de rookmelder.

 

Rookmelder plaatsen - maandelijks onderhoud

Het is aanbevolen de batterij minstens één maal per jaar te vervangen of zoals vermeld in de handleiding. Ongeacht de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij, MOET u de batterij onmiddellijk vervangen zodra de melder begint te "piepen" (het lege-batterij-waarschuwingsignaal). Het lege-batterij- waarschuwingsignaal kan 30 dagen duren; niettemin moet u de batterij onmiddellijk vervangen en de wekelijkse test uitvoeren om veiligheid te blijven garanderen.

 

 

Materiaallijst

Materiaal

  • Rookmelder
  • Pluggen
  • Schroeven

Gereedschap

  • Potlood
  • Boormachine

 © 2007, First Alert