Een schakelaar plaatsen

In samenwerking met:

Voorbereiding

Bepaal eerst de plaats waar de schakelaar gebruikt zal worden.
Vervolgens bepaal je de functie van de schakelaar (bijvoorbeeld van op één plaats een lichtpunt aandoen).
Kies tenslotte de afwerking die je wenst.

Vooraleer je met de installatie van de schakelaar begint, zorg je ervoor dat de stroom uitgeschakeld is

Soorten schakelaars

Een enkelpolige schakelaar
1 schakelaar stuurt 1 lichtkring.

Een tweepolige schakelaar
1 schakelaar in een vochtige ruimte (bijvoorbeeld een garage) stuurt 1 lichtkring.
Bij enkelpolige schakelaars wordt alleen de stroomvoerende draad onderbroken.
In vochtige ruimtes verhoogt het risico op aanraking met stroomvoerende delen, zelfs al zou de stroomvoerende draad onderbroken zijn door de schakelaar.
Om dit uit te sluiten onderbreekt men ook de blauwe neutraaldraad in vochtige ruimtes; dubbelpolige onderbreking is daardoor een extra veiligheid dat toevallige lekstromen uitsluit.

Een wisselschakelaar
2 schakelaars sturen 1 lichtkring.

Twee wisselschakelaars + 1 kruisschakelaar
3 schakelaars sturen 1 lichtkring.

Een serieschakelaar
1 schakelaar stuurt 2 lichtkringen.

Schakelaar plaatsen

Een enkelpolige schakelaar plaatsen

 1. Verbind de blauwe draden van de toekomende kabel en de vertrekkende kabel naar de lamp met elkaar door middel van rapidklemmen.
 2. Sluit de bruine of de zwarte toekomende draad op de diepste schroef van de schakelaar aan (L1). 
 3. De zwarte of bruine draad naar de lamp sluit u aan op de schroef die nog vrij is (1).
 4. Tenslotte de geelgroene draden met elkaar verbinden door middel van rapidklemmen.

Een tweepolige schakelaar plaatsen

 1. Sluit de blauwe draad van de toevoerkabel op L2 aan en de bruine of zwarte toevoerdraad op L1.
 2. De blauwe draad naar de lamp sluit u aan op 2 en de bruine of zwarte draad naar de lamp sluit u aan op 1.
 3. Tot slot verbindt u de aardingsdraden (geelgroen) met elkaar door middel van rapidklemmen.

Een wisselschakelaar plaatsen

In de eerste schakelaar:

 • Verbind de blauwe draden met elkaar door middel van rapidklemmen.
 • Sluit de bruine of zwarte toevoerdraad aan op de diepste schroef L.
 • Sluit vervolgens de twee vertrekkende draden in willekeurige volgorde aan op de overblijvende schroeven 1 en 1’ (= verbinding naar het tweede schakelaar).
 • Tot slot de geelgroene draden (aardingsdraden) met elkaar verbinden door middel van rapidklemmen.


In de tweede schakelaar:

 • U verbindt de blauwe draden weerom met elkaar door middel van rapidklemmen.
 • De twee toekomende draden vanuit schakelaar 1 aansluiten op de schroeven 1 en 1’.
 • De bruine of zwarte draad die naar de lamp vertrekt, sluit u aan op de diepst gelegen schroef L.
 • Tot slot verbindt u hier ook de aardingsdraden met elkaar aan de hand van rapidklemmen.

Een kruisschakelaar plaatsen

Use dialog to edit text.

Een kruisschakelaar vormt de tussenschakel tussen twee wisselschakelaars.
Zou men dit tussenstation niet gebruiken , maar enkel gebruik maken van 3 wisselschakelaars,
dan krijg je op bepaalde momenten het licht niet meer aan of uit van op bepaalde plaatsen. De kruisschakelaar kruist de wisseldraden telkens zodanig dat dit fenomeen wordt gecorrigeerd.

In de eerste wisselschakelaar:

 • U verbindt de blauwe draden weerom met elkaar door middel van rapidklemmen.
 • Sluit de bruine of zwarte toevoerdraad aan op de diepste schroef L.
 • Sluit vervolgens de twee vertrekkende draden in willekeurige volgorde aan op overblijvende schroeven 1 en 1’.
 • Tot slot de geelgroene draden (aardingsdraden) met elkaar verbinden door middel van rapidklemmen.

 

In de kruisschakelaar (is dus steeds tussen de twee wisselschakelaars geplaatst):

 • Weerom de blauwe draden doorverbinden met elkaar d.m.v rapidklemmen.
 • De toekomende wisseldraden worden aangesloten op de klemmen met het ‘asterix’symbool en de volgorde speelt daarbij absoluut geen rol.
 • De vertrekkende draden worden op de pijltjessymbolen aangesloten, en ook hier eveneens in willekeurige volgorde.
 • Tenslotte moeten nog de geelgroene aardingsdraden verbonden worden met elkaar door rapidklemmen.

In de tweede wisselschakelaar:

 • U verbindt de blauwe draden weerom met elkaar door middel van rapidklemmen.
 • De twee toekomende andere draden aansluiten op de schroeven die niet diepst gelegen zijn 1 en 1’.
 • De bruine of zwarte draad die naar de lamp vertrekt, sluit u aan op de diepst gelegen schroef L.
 • tenslotte moeten nog de geelgroene aardingsdraden verbonden worden met elkaar door rapidklemmen.

Een serieschakelaar plaatsen

Een serieschakelaar is als het ware een samenstelling van twee enkelpolige schakelaars in één mechanisme. Bijgevolg ligt het aansluitschema van deze schakelaar nagenoeg identiek aan een enkelpolige schakelaar, zij het dan in tweevoud uitgevoerd. Extra verschil is het feit dat de toevoer maar één keer dient te gebeuren omdat die inwendig al wordt verbonden naar de tweede enkelpolige schakelaar 

 • Sluit de toekomende bruine of zwarte stroomvoerende draad aan op de diepst gelegen schroef van de schakelaar (L).
 • Sluit de bruine of zwarte draad naar de eerste lamp aan op aansluiting 1.
 • Sluit de bruine of zwarte draad naar de tweede lamp aan op aansluiting 2.
 • Verbind vervolgens de blauwe draden met elkaar door middel van rapidklemmen.
 1. Vervolledig de schakeling door de geelgroene draden met elkaar te verbinden door middel van geelgroene draden.

Afwerking

De afwerking tot slot is afhankelijk van het merk van de schakelaar.
Volg hiervoor de handleiding van de schakelaar.

Materiaallijst

Materiaal

Gereedschap