De verschillende soorten compressoren

De verschillende compressoren

De olievrije compressor

De olievrije compressor met druktank

Compressor met olie en druktank

De werking van een compressor

Het berekenen van het luchtdebiet

Welke druktankinhoud kiezen?

Werken met accessoires

De breekhamer

De basisset voor compressoren

De slagmoersleutel

De niet- en nagelmachine

Onderhoudstips compressoren

  • Bij compressoren met druktank op regelmatige basis het vocht laten weglopen via het aftappunt. Het aftappunt nooit volledig dicht draaien bij temperaturen lager dan 0°C, zodat het vocht niet bevriest.
  • Het gebruik van compressoren met olie wordt afgeraden beneden de 5°C. De olie wordt dan dikker waardoor de motor slecht gesmeerd wordt en zelfs vast kan lopen.
  • Bij compressoren met olie dien je regelmatig het oliepeil te controleren. De olie moet ververst worden na ongeveer 200h.
  • Trek de stekker bij elke inspectiebeurt of handeling uit en laat de druk af, dit om het automatisch opstarten te vermijden.
  • De stekker niet uittrekken als de compressor nog in werking is, alleen stoppen met de schakelaar, anders blijft de compressor onder druk staan.
  • De luchtfilter moet elke 3 maanden gecontroleerd worden op stof en vuiltjes zodat steeds voldoende lucht kan aangezogen worden.