Leveringsvoorwaarden Custafer

Thuislevering

  • Levering enkel in België.
  • De leveringsdag wordt op voorhand afgesproken tussen Custafer BVBA en de klant.
  • De levering van de goederen zal geschieden tot op de eerste drempel.
  • De klant dient er rekening mee te houden dat het leveringsadres toegankelijk is voor een vrachtwagen.
  • Indien er sprake is van wegenwerken en/of -omleidingen die een slechte bereikbaarheid kunnen veroorzaken, is het de verantwoordelijkheid van de klant om Custafer BVBA hiervan te verwittigen. Indien de vrachtwagen de woning niet kan bereiken, zal de levering niet kunnen doorgaan. De goederen worden ter beschikking van de klant gehouden. Een nieuwe afspraak zal gemaakt worden mits opleg van een bijkomende transportkost.
  • Er dient iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Indien niemand aanwezig is, zal de levering niet kunnen doorgaan.
  • Er wordt een vergoeding gevraagd voor een tweede levering, indien niemand aanwezig blijkt te zijn bij de eerste levering op de afgesproken leveringsdatum.
  • De klant dient de geleverde goederen, bij inontvangstneming, te controleren op kwaliteit en aantal in aanwezigheid van de leverende chauffeur. De klant die elke klacht (beschadiging, onvolledige levering, ...) te noteren op de leverbon. Eventuele verborgen gebreken moeten Hubo België nv bereiken bereiken binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen.
  • Verpakte goederen niet aan zonlicht blootstellen wegens risico op lakbeschadiging.