Leveringsvoorwaarden Decor Son

Thuislevering

 • Levering enkel in België.
 • Decor Son neemt zelf contact op met de klant om de afleverdag met dagdeel en bereikbaarheid af te stemmen. In geval van problemen kan u Decor Son bereiken op het telefoonnummer +31 (0) 499/48 33 22.
 • De klant moet op het opgegeven telefoonnummer tijdens de kantooruren (tussen 8u30 en 17u30) bereikbaar zijn.
 • Er wordt geleverd in de voormiddag tussen +/- 7u00 en 13u00 of in de namiddag tussen +/- 12u00 en 20u00.
 • Bij onjuiste informatie (bv. leveradres) , zijn de kosten voor de klant.
 • Het afleveradres dient goed bereikbaar te zijn via openbare, verharde wegen. De wegen mogen geen wettelijke belemmeringen hebben in hoogte, lengte, breedte, asdruk of terreingewicht.
 • Goederen worden direct achter of naast de wagen op verharde (klinkers of asfalt) ondergronden gelost.
 • Achter in een tuin, op een camping of volkstuinencomplex lossen is niet mogelijk.
 • De leveringstermijn is 2 of 4 weken, na orderontvangst bij Decor Son en volgens het routeschema van Decor Son.
 • Wanneer er ondanks gemaakte afspraak niemand aanwezig is bij het lossen van de goederen, zal de pakbon in de brievenbus worden gestopt.
 • De klant dient de geleverde goederen, bij inontvangstneming, te controleren op kwaliteit en aantal in aanwezigheid van de leverende chauffeur. De klant dient elke klacht (beschadiging, onvolledige levering,...) te noteren op de leverbon. Eventuele verborgen gebreken moeten Hubo België nv bereiken binnen3 dagen na ontvangst van de goederen.