Leveringsvoorwaarden Flumenfire

Thuislevering

 • Levering enkel in België.
 • De leveringsdag wordt minstens een dag op voorhand telefonisch afgesproken tussen de transporteur en de klant.
 • De klant moet op het opgegeven telefoonnummer tijdens de kantooruren bereikbaar zijn (tussen 8u30 en 17u30).
 • Omdat een exact tijdstip van levering niet valt aan te geven, dient de klant op de dag van de levering de ganse dag aanwezig te zijn.
 • Er dient iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Indien niemand aanwezig is zal de levering niet kunnen doorgaan.
 • Er wordt een vergoeding gevraagd voor een tweede levering, indien niemand aanwezig blijkt te zijn bij de eerste levering op de afgesproken leveringsdatum.
 • De klant dient er rekening mee te houden dat het leveringsadres toegankelijk is voor vrachtverkeer.
 • Bij lange, onverharde opritten die niet toegankelijk zijn voor vrachtwagens, wordt het toestel aan de inkom van het terrein afgezet.
 • Het pakket wordt tot op de stoep of de eerste drempel geleverd, mits de bereikbaarheid hiervoor goed en verantwoord is.
 • Indien niet aan de leveringsvoorwaarden wordt voldaan, zullen de extra kosten worden doorgerekend aan de klant.
 • De leveringsbon dient handmatig ondertekend te worden door de ontvanger met duidelijke vermelding van naam.
 • Het geleverde toestel wordt door de transporteur noch uitgepakt, noch geplaatst in de woonvertrekken.
 • Eventuele onzichtbare schade en niet-conforme leveringen dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen te worden gemeld aan Hubo België nv.
 • De klant dient de geleverde goederen, bij inontvangstneming, te controleren op kwaliteit en aantal in aanwezigheid van de transporteur. Zichtbare schade aan de verpakking en/of goederen dienen gedetailleerd genoteerd te worden op de afzendnota van de transporteur.
 • Door ondertekening van de leveringsbon bevestigt de klant kennis te hebben genomen van alle installatievoorschriften en
  veiligheidsvoorschriften van het toestel.
 • De klant is verantwoordelijk voor het afvoeren van de verpakkingsmaterialen.
 • De foto’s kunnen afwijken van het werkelijke uitzicht van het product en zijn daarom niet bindend.