Leveringsvoorwaarden Graham

Thuislevering

 • Levering enkel in België.
 • De levering wordt verzorgd door de firma Elro Trans. Elro Trans maakt na melding van verkoop zelf een afspraak met de klant.
 • Indien de goederen niet onmiddellijk beschikbaar zijn, zal de klant door Graham van de nieuwe leveringstermijn op de hoogte gebracht worden.
 • Om het lossen van de vrachtwagen mogelijk te maken, dient de klant rekening te houden met volgende punten:
  • Het laden en lossen gebeurt met een kooiaap.
  • De vrachtwagen heeft een lengte van meer dan 16 meter.
  • Er is een minimale werkbreedte van 6,5 meter vereist.
  • Voor het lossen van de goederen is een verharde ondergrond nodig om op te rijden.
 • De goederen worden geleverd op de stoep van het leveringsadres. Volgende voorwaarden gelden voor de zitmaaiers:
  • De levering van een gemonteerde zitmaaier wordt bepaald tijdens de verkoop en is onderhevig aan de geldende verkoopsvoorwaarden op de datum van de aankoop. De levering gebeurt op de stoep van de klant. De machine wordt in werking gesteld in bijzijn van de klant en de chauffeur.
  • De levering van een zitmaaier in box gebeurt op de stoep van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de montage.
 • De klant moet de verpakking zelf verwijderen en naar bevoegde centra voor recyclage (bv.containerpark) brengen.
 • Elke vorm van zichtbare schade dient door de klant op de leverbon van de chauffeur genoteerd te worden.
 • De klant informeert Elro Trans vóór de levering over:
  • Eventuele wegenwerken en/of omleidingen die de bereikbaarheid bemoeilijken.
  • De onmogelijkheid voor een vrachtwagen om de leveringslocatie te bereiken en de eventuele bereikbaarheid met een kooiaap.
 • De totale lostijd mag maximum 20 minuten bedragen. Indien deze tijd door onvoorziene omstandigheden overschreden wordt, zal dit aan de klant gefactureerd worden.
 • Een levering wordt eenmaal aangeboden aan de klant. Elke verdere levering zal opnieuw aan de klant gefactureerd worden.
 • Extra kosten gegenereerd door het toedoen van de klant zullen gefactureerd worden aan de klant.
 • Noch Graham, noch Elro Trans zijn een schadevergoeding verschuldigd aan de klant indien de levertermijn overschreden wordt.