Leveringsvoorwaarden Peltracom

Thuislevering

 • Levering enkel in België.
 • De levering wordtt verzorgd door de firma Comptoir du Bâtiment. Zij nemen zelf contact op met de klant om het leveringsmoment en de bereikbaarheid af te stemmen. Dit kan tot 2 weken na de aankoop zijn. In geval van problemen, kan u de firma Comptoir du Bâtiment bereiken op het telefoonnummer +32 (0)3 451 07 91.
 • De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel een indicatie. Eventuele vertragingen zijn ten gevolge van overmacht of van omstandigheden te wijten aan de klant, kunnen ons nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de levering uitmaken. Elke vertraging zal evenwel zo spoedig aan de klant gemeld worden.
 • De klant moet op het opgegeven telefoonnumer tijdens de kantooruren (tussen 8u30 en 17u30) bereikbaar zijn.
 • Omdat een exact tijdstip van levering niet valt aan te geven, dient de klant op de dag van de levering de ganse dag aanwezig te zijn. Er kan ook contact worden opgenomen met de klant één uur voor levering mits een toeslag van € 10.
 • Indien er niemand aanwezig is op het leveringsadres, wordt het artikel gelost op het risico van de klant.
 • Er wordt een vergoeding gevraagd voor een tweede levering, indien niemand aanwezig blijkt te zijn bij de eerste levering op de afgesproken leveringsdatum. Deze vergoeding bedraagt minimaal 100 euro.
 • De levering zal geschieden aan de straatzijde. Het pakket wordt aan de straatzijde geleverd en het pakket wordt zelf door de klant geopend.
 • Vermits Instant Groendak uit levende planten bestaat, moeten de voorbegroeide tegels in een termijn van 24 uur verwerkt worden of van pallet gelost en opengelegd worden.
 • De klant dient er rekening mee te houden dat het leveringsadres toegankelijk is voor een grote vrachtwagen (trekker met oplegger, totale lengte 16,5m). De vracht wordt gelost langs de zijkant van de vrachtwagen. Er is een minimale breedte van 5m nodig om te lossen.
 • De leverancier beschikt zelf niet over een kleine vrachtwagen maar tegen een meerprijs kan een geïndividualiseerd transport voorzien worden. De prijs is afhankelijk van de locatie en op aanvraag.
 • De leverancier betreedt het eigendom van de klant met een meeneemheftruck, enkel indien de chauffeur het mogelijk acht én steeds op de volledige verantwoordelijkheid van de klant.
 • De leverancier levert met een meeneemheftruck, geen kraan. Er kan dus niet achter hagen en dergelijke geleverd worden.
 • Er wordt geleverd tussen 7u30 en 17u30. Door onvoorziene omstandigheden op de weg van het zijn dat er ook na 17u30 geleverd wordt. Indien de levering niet zou kunnen doorgaan, wordt de klant per telefoon verwittigd.
 • De klant dient de geleverde goederen bij inontvangstneming te controleren op kwaliteit en aantal in aanwezigheid van de leverende chauffeur. De klant dient elke klacht te noteren op de leverbon. Eventuele verborgen gebreken moeten de firma Comptoir du Bâtiment bereiken binnen 48u na ontvangst van de goederen.
 • De klant is verantwoordelijk voor het afvoeren van verpakkingsmaterialen.