Leveringsvoorwaarden Scala

Thuislevering

 • Levering enkel in België.
 • De afspraak tot levering wordt rechtstreeks telefonisch ingepland door Scala Plastics met de klant zelf.
 • De klant dient er rekening mee te houden dat een vrachtwagen komt lossen van 17m lengte. Om de locatie te bereiken en met de kooiaap (meeneemheftruck) te kunnen lossen, is er een verharde en goed berijdbare weg vereist en een werkbreedte van minimaal 6,5m.
 • De pergola zal op maximaal 50 meter afstand van de vrachtwagen worden afgezet, mits de bereikbaarheid hiervoor goed en verantwoord is (i.v.m. eventuele schade en veiligheidsrisico’s).
 • Indien er sprake is van wegenwerken en/of omleidingen die een slechte bereikbaarheid en/of langere transportweg met de kooiaap veroorzaken, is het de verantwoordelijkheid van de klant om Scala Plastics hiervan te verwittigen. Neem op voorhand contact op met Scala Plastics op 09/369 31 11.
 • De totale lostijd mag maximaal 30 minuten bedragen. Als deze tijd door onvoorziene omstandigheden bij aflevering wordt overschreden, zal er een vergoeding aangerekend worden door Scala Plastics.
 • Scala Plastics zal een levering slechts eenmaal aanbieden, bij een tweede aanbieding zal Scala Plastics kosten aanrekenen.
 • Extra kosten die gegenereerd werden door toedoen van de klant, zullen steeds aan Scala Plastics betaald worden.
 • Er is geen schadevergoeding verschuldigd door Scala Plastics bij het overschrijden van de levertermijn.
 • Elke vorm van zichtbare schade dient onmiddellijk door de klant gemeld te worden, alvorens de documenten van de chauffeur van Scala Plastics of zijn gevolmachtigde te handtekenen.
 • Elke andere klacht moet gemeld worden binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag van de levering van de goederen.