BioSol XT kettingreiniger vloeistof 500ml

Kenmerken
Toepassing
Fiets 

Type
Reiniger 

Aantal

Productinformatie


Omschrijving

De BioSol XT kettingreinigervloeistof is een krachtige, biologisch afbreekbare ontvetter die perfect is om lastig te reinigen onderdelen schoon te krijgen. Deze reiniger verwijdert oliën, vetten, wax- en poetsmiddelen van metaal, aluminium, titanium, carbon en kunststof. Spray de reiniger op je fietsketting en verdeel met een zachte borstel. Laat enkele minuten inwerken en spoel daarna af met water.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Fiets 
Inhoud
0,5 l
Opbergkoffer
Niet inbegrepen 
Fysieke Kenmerken
Type
Reiniger 
Aantal
Lengte
6 cm
Breedte
10,9 cm
Hoogte
23,2 cm
Gewicht
0,47 kg
Kleur
Geel 
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
6 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
10,4 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
23,2 cm
Gewicht verpakking
0,51 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
966084
Leverancierscode
5011230
EAN- / barcode
8710128220083
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis