Afwasmiddel appel 750ml

Kenmerken
Toepassing
Keuken 

Inhoud
0,75 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
9,3 mm

Lengte
26,5 cm

2,59

Productinformatie


Omschrijving

Ga voor een schone vaat met dit afwasmiddel. De doeltreffendheid met de reinigende eigenschappen van azijn en de fruitige geurtoetsen van appel zorgen voor een perfecte ontvette vaat met een mooie glans.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Keuken 
Inhoud
0,75 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Breedte
9,3 mm
Lengte
26,5 cm
Gewicht
0,812 kg
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9,3 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,812 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
26,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
5,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
820978
Leverancierscode
1050764
EAN- / barcode
3178040690790
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH208: Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis