Ambi Pur wc-blokje met houder lavendel & rozemarijn

Merk: Ambi Pur Hubo-referentie: 194970
Kenmerken
  • Toepassing WC
  • Inhoud 0,055 l
  • Verdunning Gebruiksklaar
  • Breedte 50 mm
  • Lengte 75 mm
Alle kenmerken
Promo50%
4,49
2,24

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Deze Mr Proper Ambi Pur navullingen voor WC-blokjes bieden werking op 5 niveaus: ze zorgen voor frisheid en glans, maken schoon, hebben een anti-kalk werking en ontgeuren. Per verpakking zitten 3 navullingen van 55ml met lavendel- en rozemarijngeur.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Toepassing
WC
Breedte
50 mm
Lengte
75 mm
Gewicht
0,076 kg
Technische kenmerken
Inhoud
0,055 l
Verdunning
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
Ambi Pur
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
9,7 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,09 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
16 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
194970
EAN- / barcode
8435495816386
Leverancierscode
1065066
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.