Aquaplan dak-renovatie 20+2 kg

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 10587
Aquaplan dak-renovatie 20+2 kg 1
Aquaplan dak-renovatie 20+2 kg 1

1 van 2

Kenmerken
  • Inhoud 22 kg
  • Overschilderbaar
  • Merk Aquaplan
Alle kenmerken
296,-
13,45/kg

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Aquaplan Dak-Renovatie is een waterdichte dakbescherming, extra verstevigd met microvezels. Het product voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde daken en goten heeft een uitstekend uitzet- en krimpvermogen zonder te barsten. De verpakking bevat 20kg waterdichte dakrenovatie + 2kg gratis, goed voor ongeveer 22m².

  • Verlengt de levensduur
  • Versterkt met vezels
  • Herstelt, renoveert en onderhoudt
  • Blijvende renovatie

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
22 kg
Overschilderbaar
Verbruik
2 m²/kg
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Beoogd gebruik
Buiten
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
29 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
26,65 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
49 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
29 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
10587
EAN- / barcode
5413466019168
Leverancierscode
2793020
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.