Armor All velgenreiniger 500ml

Kenmerken
Type schoonmaak-/glansmiddel autowiel
Reiniging 

Gebruiksklaar
Ja

Inhoud
0,5 l

Breedte
10,5 cm

Hoogte
51 mm

Lengte
26 cm

11,85

Productinformatie


Omschrijving

Deze velgenreiniger is speciaal ontworpen voor het verwijderen van teer, vet en stof van velgen en wieldoppen. De velgenreiniger is veilig te gebruiken op aluminium, helder gecoate, chroom- en aluminium wielen en plastic wieldoppen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type schoonmaak-/glansmiddel autowiel
Reiniging 
Breedte
10,5 cm
Hoogte
51 mm
Lengte
26 cm
Gewicht
0,51 kg
Aantal
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Inhoud
0,5 l
Algemene kenmerken
Merk
Armor All 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
22 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,57 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
27 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
16 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
587858
Leverancierscode
1835130
EAN- / barcode
5020144502265
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R36: Irriterend voor de ogen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis