Atmos renovatiekit sanitaire installaties

1 van2
Kenmerken
Toepassing
Badkamer, keuken, WC 

Merk
Atmos 

102,-
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Deze Atmosani renovatiekit van Atmos is geschikt voor sanitaire installaties, badkuipen, gootstenen, wastafel, maar ook huishoudtoestellen en tegels. De behandelde oppervlakken worden weer zo goed als nieuw.

  • Zonder demonteren of oplosmiddel
  • Vingerdroog na 12 uur en definitief droog na 72 uur
  • Inhoud van de kit: 1 pot hars, 1 verharder, 2 stukken schuurpapier, 1 spatel, 1 paar plastic handschoenen, zuuroplossing, 1 rol

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Badkamer, keuken, WC 
Eisen verwerking
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Atmos 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
13,4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,64 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
22,8 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
24 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
1,59 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
36654
Leverancierscode
796015
EAN- / barcode
3259040012215
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H332: Schadelijk bij inademing. H302: Schadelijk bij inslikken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis