Bayer Dinamin Alg & Mos spray tegen groene aanslag 1l

Merk: Bayer Hubo-referentie: 127545
Kenmerken
  • Type Spray
  • Biologisch
  • Behandeling Gebruiksklaar
  • Inhoud 1000 ml
  • Merk Bayer
Alle kenmerken
13,59

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Dinamin Alg & Mos bestrijdt groene aanslag, algen, schimmels en bacteriën op oppervlakken. De spray tegen groene aanslag heeft een zeer lange nawerking, laat geen vlekken na en is veilig voor de randbeplanting.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Spray
Technische kenmerken
Biologisch
Behandeling
Gebruiksklaar
Inhoud
1000 ml
Algemene kenmerken
Merk
Bayer
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
12 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,09 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
16 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
127545
EAN- / barcode
4000680067603
Leverancierscode
79494262
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-5598/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.