Berdy Carix reiniger keramische tegels 300ml

Merk: Berdy Hubo-referentie: 933017
Kenmerken
  • Type dispenser Fles
  • Inwerktijd 1 min
  • Materiaal van doeloppervlak Keramiek
  • Volume 0,3 l
  • Substantie Pasta
Alle kenmerken
21,69
72,30/l

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Aantal

Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie

Omschrijving

Met de Carix pasta van Berdy schuur je hardnekkige vlekken op je keramische tegels zo weg, zonder het oppervlak te beschadigen. Deze milieuvriendelijk reiniger is speciaal ontworpen om rasters, aluminiumstrepen, opgedroogde vlekken, verf- en siliconenresten te verwijderen.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Fles
Gewicht
0,38 kg
Technische kenmerken
Inwerktijd
1 min
Materiaal van doeloppervlak
Keramiek
Volume
0,3 l
Substantie
Pasta
Schurend
Algemene kenmerken
Merk
Berdy
Indicatie PEFC keurmerk
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
3,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,38 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
8,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
19,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
933017
EAN- / barcode
5425020542241
Leverancierscode
190224
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P315: Onmiddellijk een arts raadplegen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering