Berdy Piraat krachtreiniger natuursteen 1l

Merk: Berdy Hubo-referentie: 932977
Kenmerken
  • Type dispenser Fles
  • Inwerktijd 5 min
  • Materiaal van doeloppervlak Natuursteen
  • Volume 1 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
Alle kenmerken
12,09

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Aantal

Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie

Omschrijving

Met de Piraat krachtreiniger van Berdy verdwijnen alle soorten vervuiling van je vloer uit natuursteen. Dit schoonmaakproduct verwijdert oude waslagen, zeepresten, roet, teer, verfvlekken, oliën en vette van tegels uit natuursteen en cement, zowel binnen als buiten. Bovendien bevat de reiniger geen zuren.

Tips voor gebruik:

Voor een optimaal resultaat doseer je de Piraat krachtreiniger op basis van de graad van vervuiling, van 1l reiniger op 10l water bij lichte vervuiling, tot 1l op 4l water bij sterke vervuiling. Schuur het te behandelen oppervlakte met de oplossing en laat dan 10 minuten inwerken. Spoel vervolgens grondig af en dweil droog. Na gebruik zal je vloer er matter uitzien en dient deze opnieuw gevoed te worden.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Fles
Gewicht
1,2 kg
Technische kenmerken
Inwerktijd
5 min
Materiaal van doeloppervlak
Natuursteen
Volume
1 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Schurend
Algemene kenmerken
Merk
Berdy
Indicatie PEFC keurmerk
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7,6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,2 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
8,65 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
21 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
932977
EAN- / barcode
5425020540056
Leverancierscode
190005
Veiligheidsinformatie
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering