Berdy Saniglans sanitairreiniger spray 500ml

Merk: Berdy Hubo-referentie: 933004
Kenmerken
  • Type dispenser Spray
  • Inwerktijd 1 min
  • Materiaal van doeloppervlak Alle oppervlaktes
  • Volume 0,5 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
Alle kenmerken
7,19
14,38/l

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Aantal

Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie

Omschrijving

Doe je badkamer weer glanzen als nieuw met de Saniglans sanitairreiniger van Berdy. Dit schoonmaakmiddel verwijdert badolieresten, zeepresten en kalk moeiteloos van je douche, badkuip, wastafel en tegels. Bovendien heeft de reiniger een langdurige ontkalkende werking.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Spray
Gewicht
0,58 kg
Technische kenmerken
Inwerktijd
1 min
Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes
Volume
0,5 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Schurend
Algemene kenmerken
Merk
Berdy
Indicatie PEFC keurmerk
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5,3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,58 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
11,3 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
933004
EAN- / barcode
5425020541824
Leverancierscode
190186
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P370+P378: In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering