BioTec AS smeermiddel ketting 300ml

Kenmerken
Toepassing
Fiets 

Type
Smeermiddel 

Aantal

Productinformatie


Omschrijving

De BioTec AS kettingsmeer is ideaal voor het onderhoud van je fietsketting zodat deze een langere levensduur krijgt. Dit universele, technologisch hoogwaardige smeermiddel beperkt slijtage, voorkomt corrosie en werkt wrijvingsverlagend en vocht- en vuilafstotend. Bovendien is de formule biologisch afbreekbaar. Het middel is geschikt voor derailleur, ketting, shifters, kabels en andere bewegende delen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Fiets 
Inhoud
0,3 l
Opbergkoffer
Niet inbegrepen 
Fysieke Kenmerken
Type
Smeermiddel 
Aantal
Lengte
5,3 cm
Breedte
5,3 cm
Hoogte
20,1 cm
Gewicht
0,23 kg
Kleur
Zwart 
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
5,3 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
5,3 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
20,1 cm
Gewicht verpakking
0,32 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
966083
Leverancierscode
5011208
EAN- / barcode
8710128220052
Veiligheidsinformatie
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. EUH208: Bevat 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis