Bison constructielijm 250g bruin

Kenmerken
Type lijm
Houtlijm 

Toepassing
Lijmen 

Inhoud
0,25 kg

Gebruik
Binnen , Buiten 

Materiaal van doeloppervlak
Hout 

Kleur
Bruin 

10,30
41,20/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De constructielijm van Bison is een hoogwaardige, watervaste en vullende polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. De lijm is ideaal voor het lijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en op formica, metaal, steen, beton en diverse kunststoffen. De constructielijm is speciaal ontwikkeld voor het lijmen en repareren van (hout)constructies en verbindingen waaraan hoge eisen worden gesteld.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Houtlijm 
Gebruik
Binnen , Buiten 
Kleur
Bruin 
Verpakking
Kunststof 
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen 
Inhoud
0,25 kg
Materiaal van doeloppervlak
Hout 
Algemene kenmerken
Merk
Bison 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
15,4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,303 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
37,2 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
12,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165024
Leverancierscode
1388605
EAN- / barcode
8710439039800
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H373: Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P342+P311: Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis