Bison Duo ontstopper 2x500 ml

Kenmerken
Inhoud
1 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

Toepassing
Badkamer , Keuken , WC , Leidingen 

Merk
Bison 

9,99
9,99/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De Duo ontstopper van Bison heeft een extreem krachtige werking dankzij de 2 componenten en werd speciaal ontwikkeld voor de meest hardnekkige verstoppingen. De vloeistof bereikt de diepste punten van de afvoer en bruist of spat niet.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
1 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Toepassing
Badkamer , Keuken , WC , Leidingen 
Algemene kenmerken
Merk
Bison 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
21,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
6,7 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
27,1 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
20,4 cm
Fysieke kenmerken
Inwerktijd
60 min
Referenties en codes
Hubo-referentie
905517
Leverancierscode
6313260
EAN- / barcode
8710439270111
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis