Bison kneedbaar staal 17g

Kenmerken
Toepassing
Vullen 

Inhoud
0,017 kg

Merk
Bison 

7,10
417,65/kg
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Met de ijzersterke epoxy reparatiemassa 'kneedbaar staal' van Bison vul je snel gaten en scheuren. Het vulmiddel is overschilderbaar en kan worden gebruikt voor het repareren van lekkende waterbuizen, radiatoren, metalen water- en bezinetanks, scheuren in metaal, steen, beton, hout, keramiek en porselein.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Vullen 
Inhoud
0,017 kg
Algemene kenmerken
Merk
Bison 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
2,15 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,04 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
1,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165030
Leverancierscode
1492406
EAN- / barcode
8710439924069
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis