Bison Original montagekit 350g met gratis kitpistool

Kenmerken
Type lijm
Montagelijm 

Toepassing
Lijmen 

Inhoud
0,35 kg

Gebruik
Binnen , Buiten 

Kleur
Wit 

Merk
Bison 

8,49
24,26/kg

Productinformatie


Omschrijving

Met deze extra sterke en vullende universele montagelijm op basis van neopreenrubber bevestig je onder andere hout, kunststof, metaal, steen, gips en tegels op allerlei ondergronden zoals beton, steen, pleisterwerk, hout, spaanplaat, metaal en kunststof. De montagekit van Bison is zowel binnen als buiten toepasbaar en geschikt voor het eenvoudig en muurvast bevestigen van materialen onder spanning. De Bison montagekit Original is blijvend elastisch en maakt spijkers en schroeven overbodig.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Montagelijm 
Gebruik
Binnen , Buiten 
Kleur
Wit 
Verpakking
Koker 
Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen 
Inhoud
0,35 kg
Algemene kenmerken
Merk
Bison 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
53,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
14,226 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
24,2 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
34,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
840952
Leverancierscode
6312260
EAN- / barcode
8710439259178
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P370+P378: In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis