Bison PUR-schuim 500ml + 250ml gratis

Kenmerken
Kleur
Beige 

Toepassing
Afdichten , Vullen 

Binnen/buitengebruik
Binnen 

Inhoud
750 ml

Merk
Bison 

7,89
10,52/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit universeel polyurethaanschuim van Bison heeft een groot uitzettingsvermogen en is zowel binnen als buiten toepasbaar. Het schuim wordt gebruikt voor het snel en gemakkelijk dichten, isoleren en vullen van grotere naden, voegen en scheuren tegen warmteverlies, koude, tocht, geluid en vocht. Het schuim hecht op vele bouwmaterialen zoals hout, beton, steen, metselwerk, pleisterwerk, metaal, glas en vele kunststoffen, zoals polyester, polystyreenschuim (tempex), PVC en hard polyurethaanschuim. Het schuim hecht niet op polyethyleenfolie, siliconen of PTFE.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Beige 
Technische kenmerken
Toepassing
Afdichten , Vullen 
Binnen/buitengebruik
Binnen 
Inhoud
750 ml
Algemene kenmerken
Merk
Bison 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,1 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,78 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
34,2 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
112485
Leverancierscode
1492346
EAN- / barcode
8710439046662
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. H373: Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P342+P311: Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis