Bleekwater 18° 5l

Kenmerken
Inhoud
5 l

Breedte
18,3 cm

Hoogte
27,8 cm

Lengte
13,4 cm

3,49
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Dit krachtige bleekwater 18° garandeert een goede hygiëne in huis. Je kan dit schoonmaakproduct onder andere gebruiken om badkamertegels van schimmel te ontdoen, WC en sanitair te ontgeuren en de was te bleken.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
5 l
Fysieke kenmerken
Breedte
18,3 cm
Hoogte
27,8 cm
Lengte
13,4 cm
Gewicht
5,3 kg
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
40 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
5,3 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
19 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
28,1 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
932974
Leverancierscode
60710007
EAN- / barcode
5411161111538
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis