Blixer WC-blokje citrus 40g

Kenmerken
Type schoonmaakproduct
Tabletten 

Inhoud
0,04 kg

Verdunning
Gebruiksklaar 

Aantal behandelingen

Breedte
90 mm

Hoogte
15,5 cm

0,79
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Het Blixer toiletblok verspreidt een aangename en frisse citrusgeur in je toilet. Het WC-blokje reinigt en verfrist, zodat je een schoon en hygiënisch toilet hebt.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type schoonmaakproduct
Tabletten 
Breedte
90 mm
Hoogte
15,5 cm
Lengte
30 mm
Gewicht
0,045 kg
Technische kenmerken
Inhoud
0,04 kg
Verdunning
Gebruiksklaar 
Aantal behandelingen
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
14,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,62 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
19,2 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
12,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
933098
Leverancierscode
1990649
EAN- / barcode
8717591563532
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis