Blue additief voor chemisch toilet 1,5l

Kenmerken
Toepassing
WC , Badkamer 

Inhoud
1,5 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
83 mm

Lengte
11,8 cm

11,99
7,99/l
Levering binnen 1 week
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. De levertermijn kan langer zijn als je grote hoeveelheden van een product bestelt. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Dit blue additief van Bevil verwijdert op chemische wijze slechte geuren en verlengt de levensduur van uw draagbaar toilet. Dit krachtige sanitair additief is geschikt voor dagelijks gebruik.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Toepassing
WC , Badkamer 
Breedte
83 mm
Lengte
11,8 cm
Gewicht
1,56 kg
Inwerktijd
10 min
Technische kenmerken
Inhoud
1,5 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
11,8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,56 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
29,4 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
8,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
334293
Leverancierscode
3353200
EAN- / barcode
5400258532004
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P370+P378: In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis