Bsi Green Kill vloeistof tegen groene aanslag en korstmos 5l

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Biologisch
Nee

Behandeling
Nog te behandelen 

Inhoud
5000 ml

Merk
Bsi 

29,99
6,-/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Green Kill van BSI bestrijdt groene aanslag en mos. Gebruik dit product tegen groene aanslag en mos overal rond je huis en tuin. Je kan Green Kill mosverwijderaar gebruiken op hout, steen, kunststoffen en andere materialen. Dit product tegen groene aanslag en mos is ideaal voor het oplossen van een gecombineerd probleem: groene aanslag en mos. Met deze verpakking van 5l Green Kill behandel je tot 50m².

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Biologisch
-
Behandeling
Nog te behandelen 
Inhoud
5000 ml
Dosis
500ml/10l water voor 100m² 
Erkenningsnummer
806B 
Algemene kenmerken
Merk
Bsi 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
18 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
5,5 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
24 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
14,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
156125
Leverancierscode
0324
EAN- / barcode
5425001710324
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-806/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis