Bsi Insect Free roller tegen insecten 60ml

Kenmerken
Inhoud
0,06 l

Behandeling
Gebruiksklaar 

Biologisch
Nee

Merk
Bsi 

9,69

Productinformatie


Omschrijving

Deze roller tegen insecten is een efficiënte oplossing om je tegen insecten te beschermen. De roller bevat icaridine, een stof die muggen, vliegen, dazen, teken en wespen afweert. Het product tegen insecten heeft een aangename geur, vlekt niet en kleeft niet en werkt 8 uur lang tegen alle vliegende en bijtende insecten. Deze insectenroller is toegelaten bij kinderen vanaf 6 maanden.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,06 l
Behandeling
Gebruiksklaar 
Biologisch
-
Waterbestendig
-
Algemene kenmerken
Merk
Bsi 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,09 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
4 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
833661
Leverancierscode
19564
EAN- / barcode
5420046619564
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-NOTIF799
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis