Bsi Omni Insect insecticide vretende & zuigende insecten 50ml

1 van2
Kenmerken
Toepassing
Insecten 

Behandeling
Nog te behandelen 

Biologisch
Nee

Merk
Bsi 

25,99
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Het insecticide Omni Insect van Bsi is snelwerkend en wordt gebruikt voor het bestrijden van bladluizen, rupsen, kevers en trips op groenten en sierplanten. Het heeft zowel een contact- als maagwerking waardoor de insecten onmiddellijk ophouden met zich te voeden en de schade aan de gewassen stopt.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Insecten 
Behandeling
Nog te behandelen 
Biologisch
-
Volume
0,05 l
Erkenningsnummer
1185G/P 
Waterbestendig
-
Algemene kenmerken
Merk
Bsi 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,05 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
13,3 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
880862
Leverancierscode
64064
EAN- / barcode
5420046640643
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-1185G/P
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis