Bsi Omni Insect tegen de rups van de buxusmot 20ml

Kenmerken
Toepassing
Buxusmot 

Behandeling
Nog te behandelen 

Biologisch
Nee

Merk
Bsi 

13,59
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De Omni Insect van Bsi biedt een radicale oplossing tegen rupsen van de buxusmot. Dit product heeft een snelle en curatieve werking en stopt de schade die wordt aangericht aan de plant. De verpakking bevat 20ml product tegen de rupsen van de buxusmot.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Buxusmot 
Behandeling
Nog te behandelen 
Biologisch
-
Volume
0,02 l
Erkenningsnummer
1185G/P 
Waterbestendig
Algemene kenmerken
Merk
Bsi 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
28 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,404 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
31 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
15 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
904277
Leverancierscode
64176
EAN- / barcode
5420046641763
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-1185G/P
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis