CBR portlandcement 25kg grijs

Kenmerken
Kleur
Grijs 

Inhoud
25 kg

Toepassing
Betonmortel|Metselmortel , Voegmortel 

Samenstelling
Portland composietcement 

Sterkteklasse
32,5 

Merk
CBR 

6,79
0,27/kg
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

Dit product wordt geleverd per 56
69,-

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Het Portland composietcement van CBR wordt gebruikt voor de aanmaak van betonmortel alsook metsel- en voegspecie. Het is een grijs cement met een sterkteklasse 32,5. Verder wordt dit cement gekenmerkt door een lange verwerkingstijd en een rustige sterkteopbouw.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs 
Technische kenmerken
Inhoud
25 kg
Toepassing
Betonmortel|Metselmortel , Voegmortel 
Samenstelling
Portland composietcement 
Sterkteklasse
32,5 
Algemene kenmerken
Merk
CBR 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
32 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
25 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
45 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
12 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
220012
Leverancierscode
700026
EAN- / barcode
5411444097993
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis