Cilit Bang reinigingsmousse met javel 900ml

1 van2
Kenmerken
Volume
0,9 l

Merk
Cilit Bang 

4,99
6,65/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Met de Cillit Bang Power Cleaner met bleek ga je moeiteloos alledaagse vlekken, aangekoekt vuil en aangebrand vet te lijf. De schuimformule van Cillit Bang met bleek werkt in enkele seconden op onder andere tegels, keramische gootstenen, werkoppervlakken, badkuipen, wasbakken, toiletten, douchewanden en verchroomde voorwerpen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,9 l
Algemene kenmerken
Merk
Cilit Bang 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
12,9 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,02 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
28,3 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
7,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
839401
Leverancierscode
1056818
EAN- / barcode
8710552260662
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis