Compo anti-mos gazon 2,5l

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Biologisch
Ja

Behandeling
Nog te behandelen 

Inhoud
2500 ml

Merk
Compo 

33,19
13,28/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Compo Anti-Mos Gazon is geschikt voor de doelgerichte bestrijding van mossen in het gazon. Het product bevat pelargonzuur, een organisch vetzuur dat aanwezig is in verschillende soorten gewassen, en werkt snel en goed, zelfs bij lage temperaturen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Biologisch
Behandeling
Nog te behandelen 
Inhoud
2500 ml
Dosis
9 ml/m²
Erkenningsnummer
10334G/B 
Algemene kenmerken
Merk
Compo 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
15,6 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
2,6 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
27,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
9,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
561540
Leverancierscode
2653002017
EAN- / barcode
5411196060115
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10334G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis