Compo Groenreiniger concentraat 2,5l

1 van2
Kenmerken
Toepassingsperiode
1-12 maanden 

Type
Vloeistof 

Biologisch
Nee

Inhoud
2500 ml

Merk
Compo 

25,19
10,08/Liter

Productinformatie


Omschrijving

Met dit product van Compo verwijder je snel en eenvoudig groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, ramen, tuinmeubelen,…

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassingsperiode
1-12 maanden 
Biologisch
-
Inhoud
2500 ml
Dosis
500ml / 10l water 
Erkenningsnummer
4508/B 
Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Gewicht
2,5 kg
Algemene kenmerken
Merk
Compo 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
14,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
2,77 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
25 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
12,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
222229
Leverancierscode
1762012017
EAN- / barcode
5411196020713
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R50: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. S61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis