Compo Herbistop Super onkruidverdelger alle oppervlakken 5l

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Biologisch
Nee

Behandeling
Nog te behandelen 

Inhoud
5000 ml

Merk
Compo 

56,49
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De geconcentreerde onkruidverdelger Herbistop Super Alle Oppervlakken van Compo is een totale, niet-selectieve onkruidbestrijder met erg snelle werking. Gebruik de onkruidverdelger voor het vernietigen van onkruiden, grassen en mossen op verharde permanent onbeteelde terreinen en niet verharde permanent onbeteelde terreinen. Je kan dit glyfosaatvrij product ook toepassen vóór het zaaien of planten tussen sier- en groenteplanten of onder sier- en fruitbomen en sierstruiken. Deze verpakking bevat 5l geconcentreerde totale onkruidverdelger om te verdunnen in water.

  • Eerste resultaten zichtbaar na 3 uur! 
  • Te verdunnen in water 

Bereiding van de spuitvloeistof: gebruik voor dosering steeds de doseerdop op de verpakking zelf. 

  • Rugsproeier: 500ml product in de sproeier gieten en aanlengen met water tot 4l sproeierinhoud (goed voor 40m²). 
  • Kleine handsproeier: 1 volle doseerdop (50ml) in de sproeier gieten en aanlengen met water tot 400ml sproeierinhoud (goed voor 4m²). 

Het onkruidverdelgend mengsel grondig omroeren of schudden.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Biologisch
-
Behandeling
Nog te behandelen 
Inhoud
5000 ml
Dosis
12,5 ml/m²
Erkenningsnummer
10659G/B 
Algemene kenmerken
Merk
Compo 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
18,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
5,25 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
28,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
13,7 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
881835
Leverancierscode
2198602017
EAN- / barcode
5411196061334
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10659G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis