Diesel +Plus+ diesel additief 325ml

Hubo-referentie: 954620
14,49

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Met de Diesel +Plus+ injectiereiniger verbeter je de kwaliteit van je brandstof en optimaliseer je de verbranding. Dit additief reinigt het volledige dieselbrandstofsysteem en voorkomt de vorming van roest en corrosie. Daarnaast vermindert het overmatige zwarte rookvorming en vergemakkelijkt het koud starten. De injectiereiniger is geschikt voor alle dieselmotoren.

Kenmerken

Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
8,1 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,31 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
4,1 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
21,6 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,249 kg
Type motorontvettings-/verontreiniging beperkend middel
Behandeling dieselmotor
Technische kenmerken
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Garantieperiode
2 jaar
Referenties en codes
Hubo-referentie
954620
EAN- / barcode
5411693516634
Leverancierscode
1831013
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.