Dixan Extreme Power waspoeder 40 dosissen

1 van2
Kenmerken
Inhoud
1 l

Inhoud
1 kg

Toepassing
Wasmachine 

Verdunning
Gebruiksklaar 

Merk
Dixan 

17,99

Productinformatie


Omschrijving

Dit Extreme Power waspoeder van Dixan levert altijd goede prestaties tegen hardnekkige vlekken dankzij de vlekkendetectieformule. Het waspoeder is geschikt voor witte en gekleurde was en kan gebruikt worden op 20°, 40°, 60° en 95°.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
1 l
Inhoud
1 kg
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Toepassing
Wasmachine 
Algemene kenmerken
Merk
Dixan 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
24,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
2,8 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
26,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
9,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
772610
Leverancierscode
1044827
EAN- / barcode
5410091727055
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis