Dr. Beckmann vlekverwijderaar kantoor & huis 50ml

Merk: Dr. Beckmann Hubo-referentie: 932955
Kenmerken
  • Inhoud 0,05 l
  • Toepassing Kleding, Textiel
  • Gebruik Droge doek
  • Verdunning Gebruiksklaar
  • Breedte 53 mm
Alle kenmerken
4,49

Levering

6,99

Levering binnen 5 werkdagen

Aantal

Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie

Omschrijving

De Dr. Beckmann vlekverwijderaar voor kantoor en huis is speciaal afgestemd op de eigenschappen van vlekken met veel kleefkracht. De formule heeft een sterke oploskracht, dringt door in de vlek en het textiel en zorgt ervoor dat de vlek loskomt. De vlekverwijderaar heeft 5 à 10 minuten nodig om in te werken.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,05 l
Verdunning
Gebruiksklaar
Fysieke kenmerken
Toepassing
Kleding, Textiel
Gebruik
Droge doek
Breedte
53 mm
Hoogte
13,3 cm
Lengte
25 mm
Gewicht
0,07 kg
Type schoonmaakproduct
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
Dr. Beckmann
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5,3 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,07 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
2,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
932955
EAN- / barcode
4008455521619
Leverancierscode
1992375
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Alleen met levering aan huis
Home delivery icon

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering