Ecostyle Ultima Quick onkruidverdelger onkruid & gras 850ml

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Biologisch
Nee

Behandeling
Nog te behandelen 

Inhoud
850 ml

Merk
Ecostyle 

16,89
19,87/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

De onkruidbestrijder Ultima Quick van Ecostyle werkt razendsnel op basis van natuurlijke vetzuren (pelargonzuur). Dit totaalherbicide is uitermate geschikt voor de behandeling van paden, oprijlanen, terrassen en permanent onbeteelde terreinen. Pelargonzuur is totaal biologisch degradeerbaar. De afbraak van deze onkruidbestrijder gebeurt in de bodem in een aantal dagen.

  • Dosis: 85ml/15m²
  • 164g/l pelargonzuur

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Biologisch
-
Behandeling
Nog te behandelen 
Inhoud
850 ml
Erkenningsnummer
9573G/B 
Algemene kenmerken
Merk
Ecostyle 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
0,95 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,078 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
25,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
0,81 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
878169
Leverancierscode
1202436
EAN- / barcode
8711731024365
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10114 G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P308+P311: Na (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis