Edialux algen- en mosverwijderaar 1l

Kenmerken
Type
Spray 

Biologisch
Nee

Behandeling
Gebruiksklaar 

Inhoud
1000 ml

Merk
Edialux 

7,49
7,49/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze gebruiksklare Algen- en mosverwijderaar van Edialux is geschikt voor het verwijderen van groene aanslag en mos op daken, paden, gevels en tuinmeubelen. De verdelger biedt een lange nawerking en laat geen vlekken na.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Spray 
Technische kenmerken
Biologisch
-
Behandeling
Gebruiksklaar 
Inhoud
1000 ml
Algemene kenmerken
Merk
Edialux 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,088 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
28 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
7,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
316866
Leverancierscode
ALLGRE1
EAN- / barcode
5412037047944
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-BE-REG-00526
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis