Edialux Cuprex Garden antischimmelpap 200g

1 van2
Kenmerken
Type
Poeder 

Toepassing
Schimmels 

Biologisch
Ja

Behandeling
Nog te verdunnen 

Merk
Edialux 

19,49
97,45/kg
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit veelzijdig ziektemiddel is ideaal voor de bestrijding van talrijke ziekten zoals valse meeldauw bij aardappelen, tomaten en druivelaars maar ook tegen krulziekte bij perzikbomen, tak- en bloesemsterfte bij kersen-, krieken- en pruimenbomen, sierbomen en sierheesters, enz. Omdat dit product een contactwerking heeft, wordt de kieming van schimmels vermeden. Dit ziektemiddel kan je snel en eenvoudig gebruiken dankzij de voorgedoseerde oplosbare zakjes,

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Poeder 
Technische kenmerken
Toepassing
Schimmels 
Biologisch
Behandeling
Nog te verdunnen 
Dosis
20-80g / 10l water / 100m² 
Erkenningsnummer
10130G/B 
Inhoud
0,2 kg
Algemene kenmerken
Merk
Edialux 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,35 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
19 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
316868
Leverancierscode
CUPE02
EAN- / barcode
5412037031042
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10130G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis