Edialux Eminent Garden schimmelbestrijding 40ml

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Toepassing
Schimmels 

Biologisch
Nee

Behandeling
Nog te verdunnen 

Merk
Edialux 

16,49
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit product is sterk aanbevolen in de strijd tegen schimmelziekten in sierbomen en –heesters zoals buxus. Dankzij de systemische werking heeft dit product zowel een voorkomend als genezende werking.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Toepassing
Schimmels 
Biologisch
-
Behandeling
Nog te verdunnen 
Dosis
70ml / 10l water 
Erkenningsnummer
9978 G/B 
Inhoud
40 ml
Algemene kenmerken
Merk
Edialux 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
7,3 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,1 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
15 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
474957
Leverancierscode
EMI004
EAN- / barcode
5412037055697
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-9978G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H361fd: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P308+P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis