Enertherm isolatieschuim 500ml

Kenmerken
Toepassing
Afdichten , Vullen 

Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Merk
Enertherm 

9,79
19,58/l
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

49,-
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Het Iso-Fill isolatieschuim is geschikt om openingen tussen isolatieplaten en bouwconstructies op te vullen, af te dichten en te isoleren.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Afdichten , Vullen 
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Algemene kenmerken
Merk
Enertherm 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
24 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,605 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
6,6 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
591759
Leverancierscode
30469000
EAN- / barcode
5413466948581
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. H373: Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. R40: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten (vervangen door R68, maar kan nog voorkomen). H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting R53: Kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R64: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R12: Zeer licht ontvlambaar. EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. R48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis