Eres S-express ontstopper 1l

Kenmerken
Toepassing
Leidingen 

Inhoud
1 kg

Verdunning
Gebruiksklaar 

Merk
Eres 

5,79
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Eres S-Express afloopreiniger ontstopt snel en efficiënt aflopen van spoelbakken, baden, lavabo’s en WC’s met verstoppingen door onder andere keukenafval, haar, zeep, papier en watten. Een katalysator, bestaande uit de grijze additieven, zorgt voor extra activering van de actieve bestanddelen voor nog meer kracht.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Leidingen 
Inhoud
1 kg
Verdunning
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Eres 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,096 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
28,3 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,7 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
156266
Leverancierscode
60071003
EAN- / barcode
5410458710034
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis