Fabel boenwasverwijderaar 500ml

Kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Verwijderproduct 

Inhoud
0,5 l

Droogtijd
5 min

Merk
Fabel 

13,49
26,98/l
Levering binnen 1 week
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. De levertermijn kan langer zijn als je grote hoeveelheden van een product bestelt. Naar alle leveringsinformatie.

4,95
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze boenwasverwijderaar van Fabel lost boenwas op, reinigt, ontvet, en verwijdert vlekken op meubels, parket en alle houtwerk. Met deze boenwasoplosser verwijder je oude was- en alcoholhoudende vernislagen. Na het afbijten kun je zo ook vetsporen, rooksporen en resten van afbijtmiddel verwijderen.

Aandacht:

  • Schudden voor gebruik
  • Product op basis van solvents, gebruiken in een goed geventileerde omgeving.
  • Uitwrijven met een penseel op de te behandelen stukken
  • Enkele minuten laten intrekken
  • Opwrijven met staalwol in de richting van de houtnerven
  • Indien nodig herhalen zodat het hout onbewerkt en proper is
  • Aanbeveling: eerst uitproberen op een minder zichtbaar stukje

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Verwijderproduct 
Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Droogtijd
5 min
Materiaal van doeloppervlak
Hout 
Overschilderbaar na
1 h
Inwerktijd
5 min
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Algemene kenmerken
Merk
Fabel 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,5 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
17 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
4,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
103037
Leverancierscode
12420
EAN- / barcode
5413090124207
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling UNDEFINED. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P370+P378: In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis