Fabel meubelvernieuwer voor was of gelakt hout 250ml

Kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Ontvetter 

Inhoud
0,25 l

Droogtijd
10 min

Merk
Fabel 

8,49
33,96/l
Levering binnen 1 week
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. De levertermijn kan langer zijn als je grote hoeveelheden van een product bestelt. Naar alle leveringsinformatie.

4,95
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Productinformatie


Omschrijving

De Fabel meubelvernieuwer voor was of gelakt hout reinigt, ontvet en onderhoudt meubels met een was- of vernislaag. Het product bezorgt je meubels opnieuw een mooie glans.

  • Reinigt, ontvet en onderhoudt
  • Verwijdert oppervlakkige krassen
  • Kleurloos

Gebruiksaanwijzing:

  • Flacon schudden voor gebruik
  • Katoenprop doordrenken met meubelvernieuwer, het hout insmeren en laten drogen
  • Het teveel aan product verwijderen en afvegen met een katoenprop
  • Het proces indien nodig herhalen

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Ontvetter 
Technische kenmerken
Inhoud
0,25 l
Droogtijd
10 min
Materiaal van doeloppervlak
Hout 
Overschilderbaar na
1 h
Inwerktijd
10 min
Algemene kenmerken
Merk
Fabel 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
7,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,27 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
14 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
3,7 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
103076
Leverancierscode
17140
EAN- / barcode
5413090171409
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis