Forever afbijtmiddel 2,5l

Kenmerken
Inhoud
2,5 l

Verbruik
5 m²/l

Merk
Forever 

51,99
20,80/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Dit universele afbijtmiddel verwijdert in 10 minuten verf, plamuur, vernis en boenwas van alle oppervlakken.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
2,5 l
Verbruik
5 m²/l
Materiaal van doeloppervlak
Hout , Steenachtig , Metaal , Cementdekvloer , Cementdekvloer 
Overschilderbaar na
2 h
Inwerktijd
20 min
Reiniging verfgereedschap
Warm water , Zeep 
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
17,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
2,9 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
18 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
17,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
373152
Leverancierscode
113693022
EAN- / barcode
5400643000217
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R11: Licht ontvlambaar. R36: Irriterend voor de ogen. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P370+P378: In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. P240: Opslag- en opvangreservoir aarden. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis